ดอกกล้วยไม้ หวาย (เอื้อง) นางลม

ลักษณะกล้วยไม้ เอื้องนางลม

        กล้วยไม้หวายนางลมจะเจริญทางด้านข้าง อ้วนขึ้นเรื่อยๆ ไม่ค่อยสูง มีใบประมาณ 3-5 ใบ ดอกเป็นช่ออย่างที่เห็น ขนาดดอกกว้าง 0.5-0.7 cm. ออกดอกช่วงเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

ดอกกล้วยไม้ หวาย (เอื้อง) นางลม
ว่ากันว่ามันมีกลิ่นหอม แต่ที่บ้านผมไม่มีพันธุ์นี้ เลยไม่รู้ว่ามันหอมไหม!

การกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้เอื้องนางลม

        กล้วยไม้เอื้องนางลม พบเจริญเติบโตบนพุ่มไม้ใกล้ลำธารในเทือกเขาหิมาลัยตะวันออก, อินเดีย, เนปาล, สิกขิม, และประเทศไทยที่สูงกว่ารดับน้ำทะเล 300 - 400 เมตร

ดอกกล้วยไม้ หวาย (เอื้อง) นางลม
ใบมันเป็นสีนั้น หรือใบมันเหี่ยวก็ไม่รู้ ลองๆคลิกดูภาพใหญ่ดู

การปลูกกล้วยไม้เอื้องนางลม

        กล้วยไม้เอื้องนางลม ปลูกได้ทั้งที่ร้อนหรือเย็น ในโรงเรือนปลูกกล้วยไม้เอื้องนางลม ควรใส่เปลือกไม้ หรือพืชมอส ตะไคร่น้ำขนาดกลางลงไปด้วย ให้น้ำเป็นประจำในช่วงฤดูร้อน และน้ำจะต้องลดลงในฤดูหนาว