วิธีการให้ปุ๋ยกล้วยไม้

        ผมหาเดินถามคนขายกล้วยไม้ไปเรื่อยๆครับ ว่าพ่นปุ๋ยอย่างไรให้มันออกดอก เพราะที่บ้านไม่ค่อยออกดอกเลย คำแนะนำที่ได้ ก็มีดังนี้ครับ
 • ควรพ่นปุ๋ยช่วงเช้าๆ (ไม่ควรเกิน10โมงเช้า) ในวันที่มีแดด ไม่ควรพ่นปุ๋ยตอนเย็น หรือวันที่ไม่มีแดด เพราะกล้วยไม้สังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารได้น้อย
 • ไม่ควรใส่ปุ๋ยเกินกำหนด เพราะจะทำให้กล้วยไม้ใช้ไม่หมด เกิดการสะสมของปุ๋ยบนที่ปลูกต้นไม้ เป็นสาเหตุให้ต้นไม้แกร่นได้
 • ไม่ควรพ่นปุ๋ยในขณะที่มีดอกบาน หรือขณะที่กล้วยไม้ขาดน้ำ
 • ควรพ่นปุ๋ยทุกๆ 7-10 วัน ควรใช้ปุ๋ย 21-21-21 และ 10-52-17 สลับกัน ควรใช้ปุ๋ยสูตรเสมอก่อน (เช่นวันที่ 1 ฉีดปุ๋ยสูตร 21-21-21 รอๆๆ แล้วพอวันที่ 7 ฉีดปุ๋ยสูตร 10-52-17 วันที่ 17 ก็ฉีดปุ๋ยสูตร 21-21-21 สลับไปเรื่อยๆ)
 • ควรพ่นปุ๋ยที่ใต้ใบมากกว่าบนใบ เพราะกล้วยไม้ดูดอาหารที่ใต้ใบมากกว่าบนใบ

มีอีกหลักสูตรครับ

 • ควรพ่นปุ๋ยเมื่อรากและเครื่องปลูกไม่แห้งเกินไป ผมหมายถึงควรให้ปุ๋ยหลังจากรดน้ำแล้ว 10-15 นาที ซึ่งรากและเครื่องปลูกยังมีความชุ่มชื้นอยู่ เพื่อให้ปุ๋ยสามารถแพร่กระจายได้ทั่วถึง เพราะรากเปียกจะดูดปุ๋ยได้ดีกว่ารากแห้ง มิฉะนั้นต้องให้น้ำที่ผสมปุ๋ยจนชุ่มโชก ปุ๋ยส่วนใหญ่ก็จะไหลลงสู่พื้นดิน ไม่เป็นประโยชน์ต่อต้นกล้วยไม้ ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์
 • ควรพ่นปุ๋ยบริเวณ ราก ลำต้น และใบ โดยพ่นจากยอดของต้นกล้วยไม้ให้ชุ่มในตอนเช้า ตอนที่แดดไม่จัด เพื่อให้ปุ๋ยไหลลงไปสู่ส่วนต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและระเหยช้า บริเวณราก ลำต้นและใบเป็นบริเวณที่สามารถดึงดูดแร่ธาตุไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะส่วนของราก การให้ปุ๋ยไม่ควรให้โดนดอกเพราะจะทำให้ดอกด่าง

ต้นกล้วยไม้ระยะต่างๆ ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั้งโตเต็มที่นั้น ต้องการธาตุอาหารแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน แยกการให้ปุ๋ยตามระยะการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ได้ดังนี้

 1. ต้นกล้วยไม้ที่เพิ่งเอาออกมาจากขวด ต้องการการเจริญเติบโตทางต้น ใบและรากอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ต้นกล้วยไม้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเตรียมการออกดอกต่อไป จึงควรให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงเพื่อเร่งต้นและใบ และปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงเพื่อเร่งระบบราก ซึ่งอาจจะให้ปุ๋ยอัตรา 3-1-1 และ 1-2-1 อย่างละครั้งต่อเดือน และให้ปุ๋ยสูตรเสมอ (1-1-1) 2 ครั้งต่อเดือน จนครบ 4 ครั้งต่อเดือน หรือสัปดาห์ละครั้ง ควรให้ปุ๋ยในอัตราประมาณ 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ในฤดูฝนอาจให้เพิ่มขึ้น
 2. ต้นกล้วยไม้ที่มี 4 ลำขึ้นไปและใกล้ออกดอก ระยะนึ้ควรให้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงเพื่อเร่งการแทงช่อดอก ควรให้ปุ๋ยอัตรา 1-2-1 2 ครั้ง และปุ๋ยอัตรา 1-1-1 2 ครั้ง ใน 1 เดือน โดยให้ในอัตรา 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ในฤดูฝนอาจให้เพิ่มขึ้น
 3. ต้นกล้วยไม้ที่กำลังจะออกดอก ระยะนี้ควรให้ปุ๋ยฟอสฟอรัสและโปแตสเซียมสูงซึ่งอาจให้ปุ๋ยสูตร 16-21-27 สลับกับสูตรเสมอ เช่น 21-21-21 โดยให้ปุ๋ยในอัตรา 50-100 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
 4. ไม้แทงช่อ หลังจากกล้วยไม้แทงช่อควรให้ปุ๋ยที่มีโปแตสเซียมสูงเพื่อช่วยในการลำเลียงแป้งและน้ำตาล ทำให้ดอกมีคุณภาพดีและใช้งานได้นานขึ้น ซึ่งอาจให้ปุ๋ยสูตร 10-20-30 สลับกับสูตรเสมอ เช่น 21-21-21