กล้วยไม้สกุล x Ascocenda Orchid | แอสโคเซ็นด้า

Ascocenda Royal Sapphire x Vanda coerulea
ชื่ออื่นๆ : 
ถิ่นกำเนิด : เป็นกล้วยไม้เมืองร้อน เช่น ไทย อินเดีย ฟิลิปปิน
การเพาะปลูก : ปานกลาง (แต่ถ้าจะเลี้ยงให้ออกดอก เลี้ยงยาก)
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : เขตอบอุ่น

       สกุลนี้เกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1949 เป็นกล้วยไม้ที่มีความสดใส โดยเฉพาะสีส้มและสีแดง เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ช่อดอกชี้ขึ้นฟ้า ยาว 5 ถึง 15 เซนติเมตร ดอกจะออกเป็นกระจุก ดอกมีขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตร ออกดอกในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝน ดอกอาจบานทนนานเป็นเดือน

       กล้วยไม้สกุลแวนด้าจะเติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่ร้อนและมีความชื้นสูงกว่า 80% การปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้ก็คล้ายๆกับสกุลแวนด้า ในประเทศไทยนิยมปลูกในกระถางพลาสติก ใช้ถ่านในการปลูก

       กล้วยไม้สกุลอื่นๆที่มีลักษณะเหมือนกับสกุลนี้ คือ เป็นสกุลที่ผสมระหว่าง Ascocentrum และ Ascocenda


Ascocenda Princess Mikasa 'Sapphire'
Ascocenda Su-Fun Beauty

ที่มา(บางส่วน) http://en.wikipedia.org/wiki/Ascocenda