กล้วยไม้สายพันธุ์ Arachnis flos-aeris Orchid

ชื่ออื่นๆ : Renanthera flos-aeris, Scorpion orchid กล้วยไม้แมงป่อง, Spider orchid กล้วยไม้แมงมุม
ถิ่นกำเนิด : มาเลเซีย, เกาะสุมาตรา, เกาะบอร์เนียว, ฟิลิปิน
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง

       กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกพบในปี 1753 โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวสวีเดน ชื่อ Carolus Linnaeus กล้วยไม้ชนิดนี้มีดอกชี้ขึ้นฟ้า ในธรรมชาติช่ออาจสูงถึง 2 เมตร ดอกสีเหลืองและมีจุดสีน้ำตาล ดอกมีกลิ่นอ่อนๆ ดอกบานทนนานหลายสัปดาห์

       กล้วยไม้ชนิดนี้ต้องการแสงมากพอสมควร แต่หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงโดยตรง ควรปลูกในกระถางขนาดใหญ่ ใช้ดินผสมกับเปลือกไม้ ต้องการความชื้นอย่างน้อย 60% ตลอดปี

ตามธรรมชาติ กล้วยไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในระดับความสูง 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล