กล้วยไม้สายพันธุ์ Angraecum eburneum Orchid

ชื่ออื่นๆ : Angorchis eburneum, Limodorum eburneum
ถิ่นกำเนิด : เกาะ Mascarene
การเพาะปลูก : ค่อนข้างยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง

กล้วยไม้ Angraecum eburneum
       กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกพบในปี 1804. บนเกาะ Mascarene มันเป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตบนต้นไม้และบนโขดหิน ออกดอกในฤดูหนาว ช่อดอกยาวถึง 100 เซนติเมตร แต่ละช่อมีดอกประมาณ 12 ดอก ลักษณะดอกมีสีเขียนและสีขาว

       Angraecum eburneum เป็นกล้วยไม้ที่แข็งแรงและมีขนาดใหญ่ ต้องปลูกในกระถางขนาดใหญ่ วัสดุที่นิยมนำมาปลูกกล้วยไม้คือ เปลือกไม้เล็กๆ หรือเปลือกถั่ว ผสมกับกาบมะพร้าว กล้วยไม้ชนิดนี้ต้องการแสงแดดสูง และต้องการความชื้นมากกว่า 70% เป็นกล้วยไม้ที่ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เร็ว แม้ว่ากล้วยไม้จะขาดน้ำเป็นสัปดาห์ ก็ยังคงสามารถออกดอกได้

       ดอกกล้วยไม้ชนิดนี้มีกลิ่นหอม เพื่อล่อแมลงมาผสมเกสร[1] ลักษณะของดอกไม้จะขึ้นอยู่กับแมลงในพื้นที่นั้นๆ ดอกมีเดือยซึ่งเป็นที่เก็บน้ำหวาน เพื่อให้แมลงมาดูด บางครั้งเดือยอาจยาวถึง 15 เซนติเมตร

บทความที่เกี่ยวข้อง
[1]       พฤติกรรมที่แปลกประหลาด