รูปภาพ ดอกกล้วยไม้ ช้างกระ 02

        กล้วยไม้สกุลช้าง (เอื้องต๊กโต) ที่คนส่วนใหญ่ชอบ คงจะเป็น กล้วยไม้ช้าง มั้งครับ กล้วยไม้ช้างเป็นกล้วยไม้ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในไทยแลนจะว่างั้นก็คง ได้ อาจเพราะดอกที่ช่อยาวสวย หรืออาจจะเป็นเพราะกลิ่นหอมๆของดอกกล้วยไม้ช้าง หรืออาจเป็นที่สีสันที่มีมากมาย มันอาจเป็นกล้วยไม้ชนิด แรก ๆ ที่ผู้คนมากมายตัดสินใจเลี้ยง ชื่อวิทยาศาสตร์ของ กล้วยไม้สกุลช้าง ชนิดนี้คือ Rhynchostylis gigantea  คำว่า gigantea หมายถึง ใหญ่มาก รวมกับความหมายของ Rhyncho เข้าไปแล้ว แปลออกมาได้ว่า  กล้วยไม้มีจงอยปากคล้ายนกตัวใหญ่ ฟังดูแปลกๆ

รูปภาพ ดอกกกล้วยไม้ ช้างกระ
รูปภาพ ดอกกกล้วยไม้ ช้างกระ
รูปภาพ ดอกกกล้วยไม้ ช้างกระ
รูปภาพ ดอกกกล้วยไม้ ช้างกระ
รูปภาพ ดอกกกล้วยไม้ ช้างกระ
รูปภาพ ดอกกกล้วยไม้ ช้างกระ