กล้วยไม้สายพันธุ์ เจ้าหญิงรัตติกาล | Brassavola nodosa Orchid

ชื่ออื่นๆ : เจ้าหญิงรัตติกาล, Cymbidium nodosum, Bletia modosa, Rhyncholaelia nodosa
ถิ่นกำเนิด : เม็กซิโก, เปรู, เวเนซุเอลา หมู่เกาะอินดีสตะวันตก
การเพาะปลูก : เลี้ยงง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง

กล้วยไม้สายพันธุ์ เจ้าหญิงรัตติกาล
       ในปี 1753, 'คาโรลัส ลินเนียส' ให้ชื้อกล้วยไม้ชนิดนี้ว่า Epidendrum nodosum ประมาณปี 1800กว่าๆ กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกจำแนกใหม่ จึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสกุล Brassavola ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มพืชอิงอาศัยขนาดเล็กและหายาก เจริญเติบโตบนต้นไม้ โดยใช้รากยึดเกาะลำต้นของต้นไม้ บางครั้งกล้วยไม้ชนิดนี้ขึ้นอยู่ในที่ๆมีแสงแดดโดยตรง ในช่วงฤดูร้อน กล้วยไม้ Brassavola nodosa จะออกดอก ดอกมีสีขาว ดอกมีกลิ่นหอมในตอนเย็น จำนวนโครโมโซมเป็น 2n = 40

       การเพาะปลูก กล้วยไม้ชนิดนี้ต้องการแสงในปริมาณที่มาก ดังนั้นมันจึงปลูกในที่แจ้งได้ มักนิยมปลูกไว้ในกระถางไม้ โดยใส่เปลือกไม้โอ๊คลงไป ในช่วงฤดูร้อนกล้วยไม้จะต้องการความชื้นสูง (มากกว่า 70% ) แต่กล้วยไม้ชนิดนี้สามารถอยู่ได้โดยไม่มีน้ำ ควรลดน้ำในฤดูหนาว อย่างไรก็ตาม ไม่ควรปล่อยให้กล้วยไม้ขาดน้ำเป็นเวลานาน แม้ว่ากล้วยไม้จะทนได้

กล้วยไม้สายพันธุ์ เจ้าหญิงรัตติกาล
       สกุล Brassavola ถูกผสมเกสรโดยแมลง ดังนั้นมันจึงมีสีและกลิ่นที่มีความเด่นชัดในตอนกลางคืน สกุลนี้สามารถผสมข้ามสกุลได้ เช่น นำไปผสมกับสกุลแคทลียา หรือ Laelia จะได้กล้วยไม้สกุล Beassolaeliocattleta (BLC) ซึ่งเป็นที่นิยมในต่างประเทศ