กล้วยไม้สายพันธุ์ Bollea coelestis Orchid

ชื่ออื่นๆ : Pescatoria coelestis, Zygopetalum coelestis.
ถิ่นกำเนิด : โคลัมเบีย
การเพาะปลูก : ยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น

       Bollea coelestis เป็นกล้วยไม้ที่ถูกเผยแพร่ในปี 1876 เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ไม่มีลำลูกกล้วย ช่อดอกแทงช่อออกมาจากลำต้นในบริเวณระหว่างใบ ช่อดอกแต่ละช่อจะมีดอกเพียงดอกเดียว ดอกมีสีชมพูเข้ม ปลายดอกมีสีขาว กล้วยไม้ชนิดนี้มักเติบโตบนต้นไม้ในป่า ออกดอกในฤดูหนาว

       เนื่องจากเป็นกล้วยไม้ที่ไม่มีลำลูกกล้วย มันจึงขาดน้ำเป็นเวลานานไม่ได้ นิยมปลูกโดยใช้เปลือกไม้ผสมกับสแฟคนั่มมอส ดอกกล้วยไม้ชนิดนี้มีสีสันสดใส เมื่อกล้วยไม้ออกดอกเต็มที่แล้ว สีของดอกอาจมีสีน้ำเงินเข้ม กล้วยไม้ชนิดนี้ไม่สามารถอยู่ได้ในสภาพอากาศที่ต่ำกว่า 15 องศาเซียลเซส

       ชื่อสกุล Bollea มาจาก Carl Bolle ซึ่งพิจารณาโดยนักธรรมชาติชาวเยอรมัน