กล้วยไม้เอื้องดินน้อยใบเงิน | Zeuxine nervosa (Wall. ex Lindl.) Benth. ex Trimen 1885

กล้วยไม้เอื้องดินน้อยใบเงิน
(http://www.orchidspecies.com/)
เขตกระจายพันธุ์ : ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เนปาล ภูฏาน อินเดีย จีน

ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : กันยายน - ตุลาคม

เอื้องดินน้อยใบเงินเป็นกล้วยไม้ดิน พบในป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา เจริญเติบโตในที่ ๆ มีแสงแดดน้อย ที่แสงแดดรำไร ดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ลักษณะลำต้นทอดชูยอด ใบรูปหอกแกมรูปไข่ ขนาด กว้าง 1 ซม ยาว 2 ซม ใบสีเขียวเข้ม มีแถบสีเงินขนาดใหญ่ ปลายใบแหม

ออกดอกเป็นช่อ ช่อหนึ่งมีดอก 3 - 7 ดอก ดอกมีขนาด 0.5 ซม. กลีบเลี้ยงบนรูปแกมรีแกมรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างเบี้ยว ทั้ง 3 กลีบมีสีเขียว กลับดอกสีขาว ปลายกลีบมน กลีบปากสีขาว

ชื่อพ้อง : Adenostylis formosana (Rolfe) Hayata 1917;
Adenostylis zamboangensis Ames 1923;
Haplochilus nervosus (Wall. ex Lindl.) D.Dietr. 1852;
Hetaeria nervosa Lindl. ex Wall. 1832;
Heterozeuxine nervosa (Wall. ex Lindl.) T.Hashim. 1986;
*Monochilus nervosus Wall. ex Lindl.1840; Zeuxine assamica I.Barua & K.Barua 1997;
Zeuxine cognata Ohwi & T.Koyama 1957;
Zeuxine fluvida Fukuy 1933;
Zeuxine formosana Rolfe 1895;
Zeuxine hengchuanense S.S.Ying 1977;
Zeuxine somai Tuyama 1936;
Zeuxine vittata Rolfe ex Downie 1925;
Zeuxine zamboangensis (Ames) Ames 1938