กล้วยไม้ เอื้องปากเป็ด | Vanda pumila Hook. f. 1896

www.orchidspecies.com
ชื่ออื่น : เอื้องปูเลย; สะแล่ง; The Dwarf Vanda
เขตกระจายพันธุ์ : ลาว พม่า เวียดนาม อินเดีย จีน เนปาล สิกขิม ภูฏาน
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : กุมภาพันธุ์ - มีนาคม

เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย พบในป่าดิบ มีลำต้นสูง 10 - 15 ซม. ใบรูปแถบ กว้าง 1.5 ซม. ยาว 13 ซม. ใบค้อนข้างหนา ช่อดอกเป็นแบบกระจะ ช่อดอกยาว 5-8 ซม. แต่ละช่อมีดอก 3-6 ดอก ช่อดอกแทงยอดออกตามซอกใบ ดอกมีขนาด 3 ซม. ดอกมีสีขาวครีม ดอกมีกลิ่นหอม