กล้วยไม้ เอื้องเบี้ยไม้ใบขน | Trichotosia dasyphylla

เอื้องเบี้ยไม้ใบขน
(www.orchidspecies.com)
ชื่อพ้อง : สามก้อน
เขตกระจายพันธุ์ : ไทย ลาว พม่า เวียดนาม จีน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฏาน จีน
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : เมษายน - มิถุนายน

เอื้องเบี้ยไม้ใบขนหรือสามก้อนเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่พบในป่าดิบเขา เจริญเติบโตทั้งในที่แสงแดดจัดและที่แสงแดดรำไร ลำต้นเป็นเหง้าเลื้อยทอด ไม่มีลำลูกกล้วย ใบรูปรีจนถึงรูปไข่กลับ ขนาด 0.6 x 1.0 ซม. ออกใบเป็นกระจุก 2-3 ใบ ปลายใบมน ออกดอกเดี่ยว ดอกมีขนาด 0.6 ซม. กลับเลี้ยงบนรูปรี กลับเลี้ยงคู่ข้างรูปรีกว้างและเบี้ยว กลับดอกและกลีบปากรูปขอบขนาน ปลายมน แผ่นกลีบเกลี้ยง ดอกมีสีเหลือง