กล้วยไม้บนภูกระดึง ตอนที่ 1 | Orchid on Kradueng mountain

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ผมมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวบนภูกระดึง (จริง ๆ แล้วน่าจะใช้คำว่าไป"ผจญภัย"มากกว่า) เมื่อก่อนนี้ทางขึ้นรกกว่านี้ ปีนยากกว่านี้

ปัจจุบันกล้วยไม้บนภูเขามีน้อย ส่วนที่กล้วยไม้จะอยู่ได้คือที่ ๆ มีผู้ดูแล เช่น ข้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ และอีกที่ ๆ จะอยู่ได้ คือ ที่สูง ซึ่งนักท่องเที่ยวเก็บไม่ถึง

ในช่วงทาง 3-4 กิโลเมตรแรก กล้วยไม้ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์กระเรกระร่อน เติบโตอยู่บนต้นไม้สูง ๆ เมื่อเดินทางไปได้สัก 5-8 กม. แทบไม่พบกล้วยไม้ ส่วนที่พบจะเป็นกล้วยไม้สายพันธุ์สิงโตกลอกตา (แต่มีน้อยมาก) ผมพบ'กอ'กล้วยไม้สิงโตสยามอยู่ข้างที่พักเจ้าหน้าที่ ผมโพสไว้ในบทความ "กล้วยไม้สิงโตสยาม" ซึ่งกำลังออกดอกพอดี ผมจึงมีโอกาสได้บันทึกภาพกล้วยไม้สิงโตสยามไว้ด้วย