กล้วยไม้ เอื้องสายสุคนธ์ | Trichoglottis cirrhifera Teijsm. & Binnend.

กล้วยไม้ เอื้องสายสุคนธ์
(http://www.orchidspecies.com/)
ชื่อพ้อง : เอื้องจำคอน
เขตกระจายพันธุ์ : ไทย ลาว มาเลเซีย อินโดนิเซีย

ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : มิถุนายน - สิงหาคม

เอื้องสายสุคนธ์เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย พบตามป่าดิบเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลำต้นเรียวและห้อยลง ยาว 25-50 ซม. ใบ รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5 ซม. ยาว 5 ซม. ดอก ออกเดี่ยวตามข้อ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองเข้ม มีแต้มเป็นปื้นสีน้ำตาลแดง กลีบปากสีขาว ที่โคนเป็นระยางค์ มีแต้มเล็กๆสีชมพูเข้ม ดอกบานเต็มที่กว้าง 1 ซม.