กล้วยไม้สกุล Ophrys | Orchids Genus

กล้วยไม้สกุล Ophrys จะมีสายพันธุ์มากมาย ซึ่งส่วนใหญ่จะกระจายพันธุ์ในทวีปยุโรป แอฟริกาเหนือ

สกุล Ophrys มีความโดดเด่นในด้านลักษณะของดอกที่เลียนแบบได้เหมือนแมลงตัวเมีย ซึ่งจะล่อแมลงตัวผู้ให้มาผสมเกสรให้ กล้วยไม้สกุลนี้จึงมีลูกผสมตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก

กล้วยไม้สกุล Ophrys มีฉายาว่า "กล้วยไม้ผึ้ง" เนื่องจากกล้วยไม้จะมีลักษณะเหมือนผึ้งและแมลงอื่น ๆ คำว่า "Ophrys" เป็นภาษากรีก ซึ่งแปลว่า "คิ้ว" หมายถึง ขนที่ขอบกลีบปากมีลักษณะเหมือนคิ้ว

กล้วยไม้สกุล Ophrys ถูกกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในตำราชื่อ "ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ" (Natural History) โดย Pliny the Elder (23-79 AD).

Biology
กล้วยไม้สกุล Ophrys เป็นกล้วยไม้ดิน (terrestrial) กระจายพันธุ์อยู่ที่ทวีปยุโรป ทวีปแอปริกา เอเชียไมเนอร์ถึงเทือกเขาคอเคซัส แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียน กล้วยไม้สกุลนี้เป็นกลุ่มหนึ่งที่สำคัญของกล้วยไม้ยุโรป

ในช่วงฤดูร้อน กล้วยไม้สกุล Ophrys ทั้งหมดจะพักตัว (ไม่เจริญเติบโต) โดยมีหัวอยู่ใต้ดินซึ่งทำหน้าที่กักเก็บอาหารไว้ ในช่วงปลายฤดูร้อนมันจะเริ่มออกดอกและแทงหน่อใหม่ หน่อใหม่นี้จะเจริญเติบโตเต็มที่ในฤดูใบไม้ผลิ และหัวเก่าจะตายไป

กล้วยไม้ Ophrys ส่วนใหญ่จะต้องการเชื้อราในการเจริญเติบโต เป็นเรื่องยากที่จะนำกล้วยไม้สายพันธุ์นี้มาปลูก นอกจากนี้มันยังเป็นกล้วยไม้ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาไซเตสครั้งที่ 2 (ไม่ควรตัดกล้วยไม้ทิ้งหรือไม่ควรรบกวนเขตที่กล้วยไม้อาศัย)

ใบสีเขียวเป็นเงา มีดอก 2 ถึง 12 ดอก ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ มีลำต้นตรง กล้วยไม้สายพันธุ์เหล่านี้ยากที่จะปลูกเนื่องจากมันไวต่อการเน่าเปื่อยและเป็นโรคได้ง่าย หากนำมาเลี้ยงต้องดูแลอย่างถูกต้อง

Ophrys ferrum-equinum + Ophrys mammosa

Ophrys achillis

Ophrys calocaerina

Ophrys tenthredinifera

Ophrys thesei

Ophrys punctulata

Ophrys helios

Ophrys helenae & Ophrys spruneri

Ophrys calocaerina

Ophrys ariadnae

Ophrys ferrum-equinum

Ophrys mycenensis


Reference
1. Wikipedia. Ophrys. จาก http://en.wikipedia.org/wiki/Ophrys
2. Orchids of Greece. จาก http://orchids-greece.blogspot.com/