กล้วยไม้สายพันธุ์ Brassia longissima Orchid

ชื่ออื่นๆ : Brassia arcuigera, Brassia lawrenceana var. longissima, Spider Orchid.
ถิ่นกำเนิด : คอสตาริกา ปานามา เปรู
การเพาะปลูก : เลี้ยงง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง

Brassia longissima
ในปี 1869 ในอังกฤษ กล้วยไม้ชนิดนี้ได้ออกดอกเป็นครั้งแรก มันเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีลำลูกกล้วยขนาดใหญ่ มีใบ 2 ใบ มีช่อดอกที่ยาวมากถึง 80 เซนติเมตร ดอกมีสีเหลือง มีลายสีน้ำตาล เมื่อดอกบานเต็มที่ กลีบเลี้ยงจะยาวถึง 20 เซนติเมตร ดอกกล้วยไม้ชนิดนี้บานนานกว่า 3 สัปดาห์

กล้วยไม้ Brassia longissima นิยมปลูกในกระถางไม้ที่เติมด้วยเปลือกไม้และสแฟกนั่ม หรือใช้เปลิแกไม้โอ๊ค เป็นกล้วยไม้ที่ต้องการแสงแดดน้อย ต้องการความชื้นมากกว่า 60% ตลอดปี กระถางที่ใช้ปลูกกล้วยไม้ ควรระบายน้ำได้ดี เพราะรากของกล้วยไม้ชนิดนี้เน่าได้ง่าย เมื่อกล้วยไม้ปลูกในประถางแล้ว ไม่ควรเปลี่ยนกระถางบ่อย ควรเปลี่ยนกระถางเท่าที่จำเป็น ในช่วงฤดูหนาว ควรงดน้ำประมาณ 2-3 สัปดาห์

สายพันธุ์ในสกุล Brassia ที่เป็นพันธุ์ผสมที่มีความสวยงามที่โดดเด่น คือ Brassia 'Rex' (ดังรูปที่ 2)ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่ผสมระหว่าง B.rassia verrucosa และ B. gireoudiana.

Brassia 'Rex'
ที่มาของรูปภาพ http://www.orchidspecies.com/ และ http://www.orchidsinourtropics.com/