กล้วยไม้สายพันธุ์ Brassia caudata Orchid

ภาพวาด กล้วยไม้
Brassia caudata
ชื่ออื่นๆ : Malaxis caudata, Oncidium caudatum, Brassia lewisii
ถิ่นกำเนิด : ฟอริด้า เมกซิโก คิวบา กายอานา
การเพาะปลูก : เลี้ยงง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : เขตอบอุ่น

       กล้วยไม้ Brassia caudata ถูกเผยแพร่โดย 'คาโรลัส ลินเนียส' ในปี 1759 เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เติบโตในที่ระกับความสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มักเกาะอยู่บนต้นไม้ มีใบ 2 ใบ ยาว 40 ซม. เติบโตมาจากลำลูกกล้วย ออกดอกเรียงเป็นแถว 2 แถว ดอกมีขนาดใหญ่ เมื่อดอกบานเต็มที่ กลีบเลี้ยงจะยาวถึง 20 ซม. ดอกมีกลิ่นหอม สีครีม กลีบปากมีจุดสีส้ม น้ำตาล หรือสีแดงเข้ม

       กล้วยไม้ชนิดนี้มักปลูกโดยการห้อยลำต้นลงมา ใช้สแฟกนั่มหุ้มส่วนที่เป็นรากไว้ กล้วยไม้ต้องการแสงแดดรำไร ต้องการความชื้น 60% และสภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดปี ในช่วงฤดูหนาว ควรงดการรดน้ำ เพราะช่วงนี้เป็นช่วงกับตัวของกล้วยไม้

       กล้วยไม้ชนิดนี้มักถูกนำไปผสมเป็นสายพันธุ์อื่นๆมากมาย หนึ่งในกล้วยไม้พันธุ์ผสมที่สวยงามที่สุด คือ Brassia caudata alba 'JEM' ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่ได้รับรางวัลจาก American Orchid Society มากมาย

กล้วยไม้สายพันธุ์ Brassia caudata

กล้วยไม้สายพันธุ์ Brassia caudata

กล้วยไม้ที่เป็นพันธุ์ผสมจาก Brassia caudata
ชื่อ Brassia caudata alba 'JEM'