กล้วยไม้กะเรกะร่อน | Cymbidium aloifolium

กะเรกะร่อน รูปภาพ ดอก กล้วยไม้
กะเรกะร่อน รูปภาพ ดอก กล้วยไม้
กะเรกะร่อน รูปภาพ ดอก กล้วยไม้
กะเรกะร่อน รูปภาพ ดอก กล้วยไม้
กะเรกะร่อน รูปภาพ ดอก กล้วยไม้
1280*798
กะเรกะร่อน รูปภาพ ดอก กล้วยไม้
กะเรกะร่อน รูปภาพ ดอก กล้วยไม้
1280*720
กะเรกะร่อน รูปภาพ ดอก กล้วยไม้
กะเรกะร่อน รูปภาพ ดอก กล้วยไม้
กะเรกะร่อน รูปภาพ ดอก กล้วยไม้
กะเรกะร่อน รูปภาพ ดอก กล้วยไม้
กะเรกะร่อน รูปภาพ ดอก กล้วยไม้
กะเรกะร่อน รูปภาพ ดอก กล้วยไม้

:: ลักษณะทั่วไปของกล้วยไม้กะเรกะร่อน ::
กล้วยไม้ชนิดนี้มีลำต้นเจริญทางด้านข้างลำลูกกล้วย

:: ลักษณะใบของกล้วยไม้กะเรกะร่อน ::
มีใบ 3-4 ใบ ปลายใบมน แข็งและหนา

:: ลักษณะของดอกกล้วยไม้กะเรกะร่อน ::
มีดอกสีแดง ออกดอกเป็นช่อแบบกระจะ ช่อดอกออกข้างลำลูกกล้วย มี 12-25 ดอกต่อช่อ กลีบเลี้ยงรูปขอบขนาน ขอบกลีบมีสีเหลือง กลีบปากมีหูรูปสามเหลี่ยม ดอกกว้างประมาณ 6 เซนติเมตร

:: ช่วงที่กล้วยไม้กะเรกะร่อนออกดอก ::
มีนาคม – พฤษภาคม

:: เขตกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้กะเรกะร่อน ::
พบได้ทุกภาคของไทย

:: ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเกี่ยวกับกล้วยไม้กะเรกะร่อน ::
อืมม์… ไม่รู้สิ