กล้วยไม้สิงโต นกเหยี่ยวใหญ่ | Bulbophyllum (mastigion) fascinator, putidum

กล้วยไม้สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่
(http://en.wikipedia.org/)
ชื่ออื่นๆ : Cirrhopetalum putidum Teijsm. & Binn. (1862) (Basionym) Mastigion putidum (Teijsm. & Binn.) Garay, Hamer & Siegerist (1994) Cirrhopetalum appendiculatum Rolfe (1901)
Bulbophyllum fascinator (Rolfe) Rolfe (1908) Cirrhopetalum fascinator Rolfe (1908) Mastigion fascinator (Rolfe) Garay, Hamer & Siegerist (1994), The Putrid Mastigion.

ถิ่นกำเนิด : คาบสมุทรพม่า ไทย ลาวและเวียดนาม
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ร้อนชื้น
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :

คำอธิบายกล้วยไม้สิงโต 
       กล้วยไม้อิงอาศัยที่พบในป่าเขตร้อนที่ความสูง 1,000 ถึง 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
       กล้วยไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกมากมาย ไม่ค่อยใช้ชื่อ Bulbophyllum fascinator หรือชื่ออื่นๆ(ดังที่กล่าวไปด้านบนสุด) ส่วนใหญ่ที่ใช้เรียกกันคือ Bulbophyllum putidum แต่ชื่อที่ถูกต้องมากที่สุด คือ Bulbophyllum appendiculatum. อย่างไรก็ตาม ในประเทศไทยมันมีชื่อเรียกว่า สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่

ลักษณะดอกกล้วยไม้สิงโต 
       ออกดอกเดี่ยว ช่อดอกยาวประมาณ 15 ซม. เนื่องจากมันมีกลีบเลี้ยงที่ยาวมาก ดอกอาจมีความสูงถึง 20 ซม. ส่วนปลายของกลีบเลี้ยงคู่ข้างจะยึดติดกัน แต่ส่วนต้นของกลีบเลี้ยงคู่ข้างจะแยกออกจากกัน กลีบดอกมีขนาดเล็ก ปลายกลีบดอกมีขนสีม่วงเข้ม กลีบเลี้ยงด้านบนมีลักษณะเหมือนหลังคาบังเส้าเกสร ปลายกลีบเลี้ยงด้านบนมีขนเช่นเดียวกับปลายกลีบดอก ออกดอกเดือนสิงหาคม – ตุลาคม
       กลีบปากสามารถเคลื่อนไหวขึ้นลงได้ เพื่อล่อแมลงในการมาผสมเกสร ซึ่งกล้วยไม้สิงโตหลายๆชนิดสามารถทำได้ มันเป็นความโดดเด่นของสกุลนี้

การเพาะปลูกกล้วยไม้สิงโต
       กล้วยไม้สิงโตชนิดนี้ต้องการอากาศร้อนชื้น ควรนำกล้วยไม้ไปไว้บริเวณที่มีร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ตลอดวัน ไม่ให้กล้วยไม้สัมผัสกับแสงแดดโดยตรง อาจเลี้ยงใส่กระถางไม้ ซึ่งรากของกล้วยไม้จะเจริญเติบโตแล้วยึดติดกับกระถาง

ภาพวาดกล้วยไม้สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่
(http://upload.wikimedia.org/)


กล้วยไม้สิงโต นกเหยี่ยวใหญ่
Bulbophyllum putidum

กล้วยไม้สิงโต นกเหยี่ยวใหญ่
Bulbophyllum putidum

กล้วยไม้สิงโต นกเหยี่ยวใหญ่
Bulbophyllum putidum


:: ลักษณะทั่วไปของสิงโตนกเหยี่ยวใหญ่ ::
กล้วยไม้สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยตามต้นไม้ มีลำลูกกล้วยเป็นรูปไข่
:: ลักษณะใบของสิงโตนกเหยี่ยวใหญ่ ::
แผ่นใบสีเขียวหนาแข็ง ปลายใบเว้าเล็กน้อย ขนาดใบกว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 7-10 เซนติเมตร
:: ลักษณะของดอกสิงโตนกเหยี่ยวใหญ่ ::
สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่เป็นดอกเดี่ยว มีขนเป็นครุยๆสีม่วงแดงที่กลีบเลี้ยงด้านบนและกลีบดอกที่ขอบกลีบ กลีบเลี้ยงคู่ด้านข้างติดกันยาว กลีบปากมีสีม่วงอมแดง
:: ช่วงที่สิงโตนกเหยี่ยวใหญ่ออกดอก ::
สิงหาคม – ตุลาคม
:: เขตกระจายพันธุ์ของสิงโตนกเหยี่ยวใหญ่ ::
ภาคเหนือ ภาคใต้ของไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิกขิม บังกลาเทศ