กล้วยไม้สายพันธุ์ Arundina graminifolia Orchid | กล้วยไม้สกุลหญ้าจิ้มฟันควาย

กล้วยไม้สกุลหญ้าจิ้มฟันควาย
ชื่ออื่นๆ : Arundina speciosa, Bird Orchid
ถิ่นกำเนิด : กล้วยไม้ชนิดนี้แพร่กระจายอยู่บริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชีย ถึงประเทศจีน
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง

       กล้วยไม้ Arundina graminifolia ถูกพบในช่วงปี 1,900 เป็นกล้วยไม้ดิน กล้วยไม้ที่อยู่ในป่า อาจมีความสูงถึง 2 เมตร ต้นกล้วยไม้มีรูปร่างเรียวเหมือนต้นไผ่ มีดอกขนาดใหญ่สีชมพู มีกลีบปากสีแดง กล้วยไม้นี้พบในป่าร้อนชื้น เจริญเติบโตที่ความสูง 2,000 เมตร
กล้วยไม้สกุลหญ้าจิ้มฟันควาย
       เนื่องจากขนาดของดอก ควรปลูกไว้ในดินที่ผสมทราย โดยใช้ดินที่มีอัตราส่วน ดิน:ทราย = 4:1 เป็นกล้วยไม้มีความต้องการแสงสูงมาก ออกดอกในช่วงต้นฤดูฝน ควรลดน้ำก่อนที่กล้วยไม้จะออกดอกในฤดูหนาว หากกล้วยไม้กำลังออกดอก ควรลดปริมาณการให้น้ำลง