กล้วยไม้สายพันธุ์ มาลัยแดง | Aerides multiflora Orchid

ภาพวาด กล้วยไม้มาลัยแดง
จาก Wikipedia
ชื่ออื่นๆ : Aerides affinis
ถิ่นกำเนิด : เนปาล อินเดีย แถบเอเชียใต้ และพื้นที่บริเวณที่เป็นเขตร้อนและชื้น กล้วยไม้ชนิดนี้อาศัยอยู่ในป่าหนาวในอินเดีย
การเพาะปลูก : ยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น

กล้วยไม้สายพันธุ์นี้ถูกพบในช่วงปี ค.ศ. 1950. เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่ไม่มีลำลูกกล้วย ต้นอาจมีความสูงถึง 30 ซม ออกดอกเป็นกระจุก ดอกมีกลิ่นหอมมาก ช่อดอกห้อยลงพื้นดิน ดอกมีสีชมพูปนม่วง

ช่อดอกจะแทงยอดออกบริเวณช่วงต้นของลำต้น กล้วยไม้ชนิดนี้นิยมปลูกโดยการมัดต้นกล้วยไม้ติดกับต้มไม้อื่นๆ ใช้กาบมะพร้าวหุ้มส่วนที่เป็นรากไว้เพื่อรักษาความชื้น กล้วยไม้ไม่ชอบแสงแดดมาก แต่ชอบความชื้นสูงถึง 70% นั้นทำให้กล้วยไม้ชนิดนี้ไม่สามารถนำมาปลูกไว้ในบ้านได้ หากกล้วยไม้ชนิดขาดน้ำเป็นเวลานานหลายอาทิตย์ มันจะเหี่ยวแห้ง แต่ไม่ตาย เมื่อมีความชื้นสูง มันจะกลับมาเจริญเติบโตอีกครั้ง

ในธรรมชาติ กล้วยไม้สกุลกุหลาบมักจะอาศัยอยู่ตามกิ่งไม้ มีรากอากาศที่ยาว เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่สมบูรณ์ ชื่อสกุล Aerides มาจากภาษากรีก มีความหมายว่า มีลักษะอยู่ในอากาศ , Aer : air และ  eidos : form