กล้วยไม้กับอากาศหนาวเย็นเกินไป

        กล้วยไม้อยู่ในที่ที่หนาวเย็นเกินไป ผู้เลี้ยงกล้วยไม้บางคนไม่รู้ว่า กล้วยไม้ของตนชอบอยู่ที่อุณหภูมิแบบไหน กล้วยไม้ถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ อุณหภูมิที่เหมาะสมกับกล้วยไม้ทั่วไปคือ 20-25 องศาเซลเซียส

        ในประเทศไทยปัญหาเรื่องอากาศเย็นเกินไปนั่นมีน้อย ลักษณะที่เกิดขึ้นคือ มีจุดสีน้ำตาลที่ผิวใบ การเจริญเติบโตช้า และมีแนวโน้มว่าจะตาย

        การรักษาคือควรเปลี่ยนสถานที่ที่ปลูกไปอยู่ในที่ๆอบอุ่นกว่านี้ และไม่ควรให้กล้วยไม้ถูกแสงแดดโดยตรง กล้วยไม้จะรักษาตัวเองได้

        การป้องกันคือควรปลูกกล้วยไม้ในที่ที่มีอุณหภูมิประมาณ 20-25 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์