กล้วยไม้สิงโต นักกล้าม หลังคาดำ | Bulbophyllum lasiochilum


กล้วยไม้ สิงโตนักกล้าม หลังคาดำ


กล้วยไม้ สิงโตนักกล้าม หลังคาดำ


กล้วยไม้ สิงโตนักกล้าม หลังคาดำ


กล้วยไม้ สิงโตนักกล้าม หลังคาดำ


กล้วยไม้ สิงโตนักกล้าม หลังคาดำ


กล้วยไม้ สิงโตนักกล้าม หลังคาดำ


:: ลักษณะทั่วไปของสิงโตนักกล้าม ::
กล้วยไม้สิงโตนักกล้ามเป็นกล้วยไม้อิงอาศัย มีลำลูกกล้วยเป็นรูปไข่
:: ลักษณะใบของสิงโตนักกล้าม ::
ใบรี ปลายใบเว้าเล็กน้อย ขอบใบเรียบ ใบกว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร
:: ลักษณะของดอกสิงโตนักกล้าม ::
สิงโตนักกล้ามออกดอกเดี่ยว เกิดจากโคนลำลูกกล้วย กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองอ่อน มีแต้มสีน้ำตาลแดงทั่วๆกลีบ ปากกลีบมีสีเหลือง
:: ช่วงที่สิงโตนักกล้ามออกดอก ::
ตุลาคม – ธันวาคม
:: เขตกระจายพันธุ์ของสิงโตนักกล้าม ::
ทุกภาคของไทย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
:: ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเกี่ยวกับกล้วยไม้สิงโตนักกล้าม ::
เป็นกล้วยไม้ในสกุลสิงโตกลอกตาที่ผมคิดว่าโตเร็วที่สุด ถ้าเป็นสิงโตนักกล้ามที่ได้มาจากป่า ราคาจะไม่แพง(ใบละประมาณ1-3บาท) แต่ถ้าเป็นกล้วยไม้เพราะเมล็ดราคาจะแพง(ใบละประมาณ6-10บาท) สิงโตนักกล้ามเลี้ยงง่ายครับ ออกดอกง่ายด้วย ส่วนใหญ่ออกตามฤดู