กล้วยไม้สายพันธุ์ Catasetum pileatum var. imperiale Orchid

ชื่ออื่นๆ : Catasetum imperiale
ถิ่นกำเนิด : เป็นกล้วยไม้พื้นเมืองของเวเนซุเอลา
การเพาะปลูก : ยุ่งยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น

       กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกบรรยายโดย Linden ในช่วงปี 1882 และกล้วยไม้ชนิดนี้ถูกค้นพบอีกครั้งในปี 1980 โดย Pierre Couret และนำไปเพาะโดย Maurice Lecoufle เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย มักเติบโตบนต้นไม้ในป่า กล้วยไม้สกุล Catasetum จะมีลักษณะดอกอยู่สองเพศ! ดอกส่วนใหญ่จะมีเพียงเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมีย อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ก็มีบางครั้งที่เกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกัน โดยทั่วไป ดอกที่มีเกสรตัวเมียจะมีขนาดดอกใหญ่กว่า และมีสีที่เด่นชัดกว่า ออกดอกเป็นกระจุก ช่อดอกยาวประมาณ 15 เซนติเมตร

       กล้วยไม้ชนิดนี้มักนิยมปลูกในกระถางไม้ ในธรรมชาติ กล้วยไม้ชนิดจะอยู่ในสภาพที่เปียกแฉะเป็นเวลานาน และมีอากาศที่ร้อน ดังนั้น ช่วงกลางวันกับช่วงกลางคืนจะมีอุณหภูมิต่างกันเกิน 10 องศา การปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ยากต่อการขยายพันธุ์ กล้วยไม้ชนิดนี้ต้องการแสงแดดรำไร ดอกบานเต็มที่ได้นานหลายสัปดาห์