กล้วยไม้สกุลฟาแลน สายพันธุ์ Phalaenopsis lueddemanniana Orchid

ชื่ออื่นๆ : Phalaenopsis ochracea, Polychilos lueddemanniana
ถิ่นกำเนิด : ฟิลิปปิน
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น

กล้วยไม้สกุลฟาแลน lueddemanniana
       ชื่อกล้วยไม้ชนิดนี้มาจากชื่อของผู้ที่ค้นพบกล้วยไม้ชนิดนี้เป็นคนแรก เขาชื่อ Mr. Lüddemann-- ชาวฝรั่งเศษ กล้วยไม้ชนิดนี้มีขนาดกลาง เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่เติบโตในป่าที่มีระดับความสูงต่ำกว่า 100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ช่อดอกยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ดอกมีพื้นหลังสีขาวมีลายชมพู ดอกมีขนาด 5 ถึง 6 เซนติเมตร ออกดอกในช่วงฤดูร้อน


กล้วยไม้สกุลฟาแลน lueddemanniana

กล้วยไม้สกุลฟาแลน lueddemanniana

การแข่งขันการค้นหากล้วยไม้ชนิดใหม่
       กล้วยไม้ถูกผสมข้ามพันธุ์กันอย่างมากมาย ในขณะเดียวกัน ก็ได้มีการค้นหากล้วยไม้พันธุ์แท้ที่ยังไม่ถูกค้นพบ ป่าในปัจจุบัน ถูกรุกรานมากขึ้นทุกที

องค์กรที่เกี่ยวกับกล้วยไม้ และการตั้งชื่อของกล้วยไม้