กล้วยไม้สิงโต Bulbophyllum disciflorum (Rolfe) 1895

กล้วยไม้สิงโต Bulbophyllum disciflorum
ชื่ออื่นๆ : The Disc Flowered Trias แปลว่า แผ่นจานดอกไม้ มาจากลักษณะของกลีบปากที่แบนเหมือนจาน, Trias disciflora (Rolfe) 1896
ถิ่นกำเนิด : ประเทศไทย ลาว เวียดนาม
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ร้อนชื้น
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :

กล้วยไม้สิงโต
       เป็นกล้วยไม้ขนาดเล็ก พบกล้วยไม้ชนิดนี้ในป่า(ไม่ผลัดใบ)ร้อนชื้น พบที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
       ปัจจุบัน (2014) ดูเหมือนว่ากล้วยไม้ชนิดนี้ไม่ใช่กล้วยไม้สิงโต มันถูกย้ายไปอยู่ในสกุล Trias (จริงๆแล้วมันน่าจะถูกย้ายไปนานแล้ว แต่ผู้เขียนไม่มีข้อมูล) ปัจจุบันกล้วยไม้ชนิดนี้มีชื่อว่า Trias disciflora (Rolfe) 1896

ลักษณะดอกกล้วยไม้สิงโต
       ออกดอกเดี่ยว ช่อดอกสั้น มีกลีบเลี้ยงบนเหมือนหลังคา ผิวด้านนอกของกลีบเลี้ยงมีสีเหลือง ส่วนผิวด้านในมีสีเหลืองและมีจุดสีม่วงเข้มหรือแดงเข้ม กลีบดอกมีลายเหมือนกลีบเลี้ยงแต่มีขนาดเล็กกว่ามาก ส่วนกลีบปากมีลักษณะเป็นแผ่นเหมือนจาน มีจุดสีเกือบทั่วพื้นผิว ออกดอช่วงฤดูร้อน

การเพาะปลูกกล้วยไม้สิงโต
       กล้วยไม้ต้องการความชื้นสูงมากตลอดปี--ไม่ใช่ความแฉะ ต้องการร่มเงา หลีกเลี้ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง