กล้วยไม้สิงโต Bulbophyllum grandiflorum

กล้วยไม้สิงโต Bulbophyllum grandiflora
http://www.orchidspecies.com/
ชื่ออื่นๆ : The Large-Flowered Bulbophyllum
ถิ่นกำเนิด : เกาะสุมาตรา ซูโมลุกกะ และนิวกินี
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต :
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี : 1849
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย : Blume


กล้วยไม้สิงโต
       กล้วยไม้อิงอาศัยที่พบในป่าเขตร้อนชื้น ในป่าฝนที่ระดับความสูง 100 ถึง 800 เมตร กล้วยไม้สิงโตพันธุ์นี้มีลำต้นที่ยาว (เหง้า)

ลักษณะดอกกล้วยไม้สิงโต
       ออกดอกเดี่ยว ช่อดอกสีเขียวยาวประมาณ 20 ซม. ดอกมีขนาด 15 ซม. ลักษณะดอกดูแปลกตา ดอกมีกลิ่นเหม็น บนผิวดอกมีลายเป็นช่องสี่เหลี่ยม


การเพาะปลูกกล้วยไม้สิงโต
       *ยังไม่มีข้อมูล