กล้วยไม้ จุกพราหมณ์ เข็มหนู นมหนูหัวกลม | Acriopsis indica Wight

(http://www.orchidspecies.com/)
ชื่ออื่นๆ :
เขตกระจายพันธุ์ : ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย

การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : พบทั่วประเทศ  ตามป่าดิบเขา  ที่ระดับความสูงประมาณ  1,000  เมตร
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : กันยายน ถึง พฤศจิกายน

กล้วยไม้อิงอาศัย พบในป่าไม่ผลัดใบ เจริญเติบโตในที่โล่งแจ้ง ลำลูกกล้วยรูปไข่ สูง 1 ซม. ลำลูกกล้วยเบียดแน่นเป็นกระจุก แต่ละลำลูกกล้วย มี 2 ใบ

ใบเรียวคล้ายใบหญ้า กว้าง  0.3  ซม.  ยาว  8-10  ซม. ทิ้งใบเมื่อผลิดอก

ดอก  ออกเป็นช่อตั้งจากโคนกอ  ก้านช่อยาว 15-20 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเขียวอ่อน มีประสีน้ำตาล  กลีบปากสีเขียวอ่อน  มีติ่งสีขาว  ดอกบานเต็มที่กว้าง 1  ซม.