กล้วยไม้ หางแมงเงาเล็ก | Appendicula reflexa Blume 1825

หางแมงเงาเล็ก
(www.orchidspecies.com)
ชื่ออื่นๆ : หางแมงป่อง
เขตกระจายพันธุ์ : ไทย มาเลเซีย อินโดนิเซีย เวียดนาม ฟิจิ
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ร้อนชื้น
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : กรกฎาคม - ตุลาคม

กล้วยไม้หางแมงเงาเล็ก หรือหางแมงป่อง เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตบันกินที่มีมอสปกคลุม ขึ้นอยู่ตามป่าดิบเขาและป่าดิบชื้น

ลักษณะของกล้วยไม้
มีลำลูกกล้วยที่เรียวยาว 15-30 ซม. ใบมีขนาด 0.5 x 2.5 ซม. ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกจะแทงออกที่ด้านข้างของลำต้น ออกดอกประมาณ 3 - 9 ดอก แต่จะทยอยบานทีละ 2-3 ดอก ดอกมีขนาดเล็ก ประมาณ 0.3 ซม. ดอกมีสีขาวหรือเหลืองอ่อน

รายชื่อของกล้วยไม้ชนิดนี้ที่เคยตั้ง
Appendicula cordata Hook.f. 1890;
Appendicula cornuta var. formosana (Hayata) S.S.Ying 1990;
Appendicula dalatensis Guillaumin 1961;
Appendicula formosana Hayata 1911;
Appendicula formosana var. kotoensis (Hayata) T.P.Lin 1977;
Appendicula kotoensis Hayata 1911;
Appendicula reflexa f. cleistogama J.J.Sm. 1909;
Appendicula reflexa var. cycloglossa (Schltr.) Schltr. 1911;
Appendicula reflexa var. neopommeranica (Schltr.) Schltr. 1912;
Appendicula reflexa var. reflexa.; Appendicula robusta Ridl. 1924;
Appendicula vanikorensis Ames 1932;
Appendicula vieillardii Rchb.f. 1876;
Appendicula viridiflora Teijsm. & Binn. 1862;
Appendicula wenzelii Ames 1913 publ. 1914;
Podochilus vieillardii (Rchb.f.) Schltr. 1900;
Podochilus reflexus (Blume) Schltr. 1900;
Podochilus neopommeranicus Schltr. 1905;
Podochilus reflexus var. cycloglossus Schltr. 1911;
Podochilus taiwanianus S.S.Ying 1977;
Podochilus kotoensis (Hayata) S.S.Ying 1996;