กล้วยไม้ ช้างดำ | Pomatocalpa spicatum Breda

กล้วยไม้ ช้างดำ
(www.species-specific.com/)
ชื่อพ้อง :
เขตกระจายพันธุ์ : ไทย ลาว พม่า เวียดนาม อินเดีย มาเลเซีย อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิกขิม

ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : สิงหาคม - ตุลาคม

ช้างดำเป็นกล้วยไม้อิงอาศัย พบในป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขาและป่าดิบชื้น กล้วยไม้เจริญเติบโตในที่ที่มีแสงแดดไม่มาก (แสงแดดรำไรหรือมืดคลึ้ม)

ลักษณะกล้วยไม้ช้างดำ
กล้วยไม้ช้างดำมีลำต้นที่สั้นมาก ใบรูปขอบขนานถึงรูปแถบ ใบกว้าง 2.5 ซม. ยาว 8 ซม. ปลายใบเว้า ออกดอกเป็นช่อกระจะ ช่อดอกย้อยลง

ลักษณะดอกกล้วยไม้
ดอกมีสีเหลือง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกรูปรีจนถึงรูปรีกว้าง

กล้วยไม้ชนิดนี้พบได้ทั่วทุกภาคของไทย