ดอกกล้วยไม้ รองเท้านารี เหลืองปราจีน | Paphiopedilum concolor

ชื่ออื่นๆ : Cypripedium concolor
ถิ่นกำเนิด : พม่า ไทย จีน
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง

รองเท้านารี เหลืองปราจีน
       กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกค้นพบในปี 1859 โดย Reverend Charles Parish บนภูเขาใน'เขตตะนาวศรี'--ในประเทศพม่า เป็นกล้วยไม้ดินที่มีความสูงประมาณ 20 เซนติเมตร มีใบสีเขียว บนใบมีลาย กล้วยไม้ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกหนึ่งๆอาจมีดอก 1 ถึง 3 ดอก ช่อดอกยาวประมาณ 10 เซนติเมตร ดอกมีสีเหลือง มีลายจุดสีแดง กลีบปากมีลักษณะเป็นกระเปาะรองเท้านารี เหลืองปราจีน

       รองเท้านารีเหลืองปราจีนเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกง่ายที่สุดในสกุลรองเท้านารี[1] กล้วยไม้ต้องการแสงแดดรำไร และต้องการความชื้นมากกว่า 70 เปอร์เซ็น หากปล่อยให้ต้นกล้วยไม้แห้ง มันจะยังไม่ตาย แต่จะไม่ออกดอก ดอกบานนานเป็นเดือน


รองเท้านารี เหลืองปราจีน
        รองเท้านารีเป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ปกติอยู่ตามซอกหิน แต่มนุษย์เอามันมาไว้ในกระถาง บางพันธุ์อยู่ตามกิ่งไม้ที่มีความชื้นและมีปริมาณน้ำฝนที่เหมาะสม ปริมาณแสง 40 - 50% แล้วแต่สายพันธุ์ 
ดอกกล้วยไม้ รองเท้านารี เหลืองปราจีน
ในการให้กล้วยไม้รองเท้านารีออกดอกนั้น ต้องปรับสภาพให้ไกล้เคียงกับธรรมชาติ

ดอกกล้วยไม้ รองเท้านารี เหลืองปราจีน
ควรใช้วัสดุที่ปลูกไม่อุ้มน้ำ ย่อยสลายยาก มีความพรุน อย่างในรูป ดูเหมือนจะเป็นถ่าน 

ดอกกล้วยไม้ รองเท้านารี เหลืองปราจีน
ไม่ควรใช้ดินปลูกครับ มันจำทำให้ดินอุ้มน้ำ แล้วรากก็จะจมน้ำตายเลยทีเดียวเชียว

เมื่อมีการย้ายที่ปลูก ต้องใช้เวลาในการปรับตัว ระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์