รูป ภาพ ดอกกล้วยไม้ สกุล เข็ม แสด

ดอกกล้วยไม้สกุลเข็มแสด
        เราสามารถพบกล้วยไม้เข็มแสดจากตามธรรมชาติทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นที่ราบหรือที่เป็นภูเขา กล้วยไม้เข็มแสดจึงปลูกเลี้ยงง่าย เข็มแสดมีลำต้นไม่สูงนัก ใบเรียงซ้อนกัน ใบอวบหนา ปลายใบเป็นฟันแหลม และโค้งเล็กน้อย ใบสีเขียวแก่ และอาจมีสีม่วงบ้างเล็กน้อยตอนอากาศแห้งแล้ง ใบยาวประมาณ 20 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ดอกมีกลีบหนา ผิวกลีบเป็นมันสีส้มหรือสีเหลืองส้ม ขนาดดอกโตประมาณ 1–1.5 เซนติเมตร ช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอก ดอกแน่นช่อ ช่อหนึ่งอาจมีมากกว่า 50 ดอก ออกดอกช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม

*ข้อมูลจาก พันธุ์ไม้.คอม
รูป ภาพ ดอกกล้วยไม้ สกุล เข็ม แสด
รูป ภาพ ดอกกล้วยไม้ สกุล เข็ม แสด
รูป ภาพ ดอกกล้วยไม้ สกุล เข็ม แสด
รูป ภาพ ดอกกล้วยไม้ สกุล เข็ม แสด