รูปภาพ ดอกกล้วยไม้ ซิมบิเดียม ดอกสีเหลือง

        กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมแต่ละชนิด ต้องการแสงไม่เท่ากัน ถ้าปลูกในโรงเรือนควรมีแสงประมาณ 60 – 70 % แต่ถ้าปลูกตามบ้านเรือน ก็วางไว้แถวๆร่มไม้พอบังแสงแดด แต่ถ้าแสงน้อยเกินไปจะมีผลต่อการออกดอกของกล้วยไม้ซิมบิเดียมได้

รูปภาพ ดอกกล้วยไม้ ซิมบิเดียม
รูปภาพ ดอกกล้วยไม้ ซิมบิเดียม
รูปภาพ ดอกกล้วยไม้ ซิมบิเดียม