กล้วยไม้ กุหลาบแดง | Aerides crassifolia

กล้วยไม้ กุหลาบแดง ดอก
กล้วยไม้ กุหลาบแดง ดอก
กล้วยไม้ กุหลาบแดง ดอก
กล้วยไม้ กุหลาบแดง ดอก
กล้วยไม้ กุหลาบแดง ดอก
กล้วยไม้ กุหลาบแดง ดอก
กล้วยไม้ กุหลาบแดง ดอก
กล้วยไม้ กุหลาบแดง ดอก
กล้วยไม้ กุหลาบแดง ดอก

        เป็นกล้วยไม้ที่บ้านผมเอง ช่อดอกไม่แน่น ช่อดอกน้อย ดอกเรียงกันไม่ค่อยสวย ซื้อมานานแล้ว ไม่ได้ดีอะไร แต่ผมว่าก็โอเค จากที่ท่านเห็น รูปถ่ายแค่ดอกเดียว เพราะมันมีดอกน้อยนิด