กล้วยไม้สกุลหวาย หวายนางลม | Dendrobium peguam

หวายนางลม รูปภาพ ดอกกล้วยไม้

หวายนางลม รูปภาพ ดอกกล้วยไม้