รายชื่อกล้วยไม้ สิงโตกลอกตา

กล้วยไม้สิงโต Bulbophyllum

Bulbophyllum affine สิงโตงาม
 
Bulbophyllum albibracteum สิงโตเชียงดาว 
Bulbophyllum alcicorne Parish & Rchb.f. สิงโตกลีบใส
Bulbophyllum annandalei สิงโตอนันดา ดอกแดง 
Bulbophyllum auricomum Lindl. สิงโตโคมขาว สิงโตโคมขาว 
Bulbophyllum bicolor สิงโตสองสี 
Bulbophyllum biflorum สิงโตเหยี่ยวคู่ สิงโตเหยี่ยวพัทลุง 
Bulbophyllum bittnerianum Schltr. สิงโตกลอกตา 
Bulbophyllum blepharistes Rchb.f. สิงโตสมอหิน 
Bulbophyllum capillipes C.S.P. Parish & Rchb. f. สิงโตก้านหลอด 
Bulbophyllum caryanum สิงโต 1 
Bulbophyllum clixoni สิงโต 2 
Bulbophyllum comosum Collett & Hemsley สิงโตขนตาขาว 
Bulbophyllum concinnum สิงโตพัดแดงใต้ 
Bulbophyllum coweniorum สิงโตปากม่วง 
Bulbophyllum crassipes Hook.f. สิงโตรวงข้าวฟ่าง 
Bulbophyllum dayanum เอื้องขยุกขยุย สิงโตขยุกขยุย 
Bulbophyllum dearei สิงโตหัวหอมเหลือง 
Bulbophyllum dentiferum สิงโตฟันจัก สิงโตมะรุย
Bulbophyllum echinilabium สิงโต 
Bulbophyllum elevatopunctatum สิงโตแดงมาเลย์ 
Bulbophyllum flabellum-veneris กล้วยไม้สิงโตพัดแดง
Bulbophyllum Fascination สิงโตเหยี่ยวแดง x สิงโตเครายาว 
Bulbophyllum frostii สิงโตช้อนทอง 
Bulbophyllum gracillinum พราหมณ์หนวดแดง สิงโตเคราแดง สิงโตพู่รัศมี 
Bulbophyllum haniffi สิงโต 
Bulbophyllum helenae สิงโตกลีบหลอด พวงถุงคำ
Bulbophyllum hirtum (J.E. Sm.) Lindl. เอื้องกีบม้าขาว เอื้องขนตาสิงโต 
Bulb.hymenanthum Hook. f. เบี้ยไม้ 
Bulb.inunctum สิงโตลีมูซีน 
Bulb.kanburiense Seidenf. เอื้องพายทอง 
Bulb.kerrii Rolfe เอื้องกีบม้าขาว 
Bulb.khaoyaiense สิงโตเขาใหญ่ 
Bulb.Lasiochilum สิงโตนักกล้าม 

Bulb.Lasiochilum variant สิงโตนักกล้าม หลังคาดำ
Bulb.laxiflorum (Blume) Lindl. สิงโตดาว 
Bulb.lemniscatoides Rolfe สิงโตขนตาแดง 
Bulb.lemniscatum สิงโตขนตาม่วง สิงโตมูเซอร์ 
Bulb.lindleyanum สิงโตขนปุย สิงโตลินด์เลย์ 
Bulb.lobbii สิงโต 
Bulb.lobbii var siamensis สิงโต 
Bulb.lobbii 'Wine' สิงโต 
Bulb.longissimum สิงโตเครายาว 
Bulb.macranthum สิงโตก้ามปูใหญ่ 
Bulb.medusae สิงโตขาว สิงโตดอกไม้ไฟ 
Bulb.microtepalum Rchb.f. สิงโตรังแตน 
Bulb.monanthum สิงโตนางรำ 
Bulb.moniliforme Par. & Rchb.f. เอื้องเข็มหมุด เอื้องไข่ปลาดุก สิงโตหัวเข็มหมุด 
Bulb.morphologorum F. Kranzl. สิงโตรวงข้าว 
Bulb.muscarirubrum สิงโตตาแดง 
Bulb.nigrescens Rolfe สิงโตดำ 
Bulb.odoratissimum สิงโตโคมไฟ สิงโตหลอดไฟ 
Bulb.orientale สิงโตรวงทอง 
Bulb.parviflorum สิงโตรวงข้าวน้อย 
Bulb.patens สิงโตก้ามปูแดง
Bulb.pectinatum สิงโตเขี้ยวเชียงดาว 
Bulb.picturatum สิงโตร่มใหญ่ 
Bulb.planibulbe (Ridl.) Ridl. สิงโตปากเป็ด 
Bulb.polystichtum พญาสิงโต สิงโตกลีบบิด 

Bulb.psychoon ... ลักลอบเอาเข้ามาจากลาว... เขาพาเรียกว่า สิงโตปีกแมงภู่
Bulb.pumatum สิงโตพันธุ์แท้อินโดนิเซีย 
Bulb.putidum สิงโตเหยี่ยวเล็ก 
Bulb.reclusum Seidenf. กีบม้าหลวง 
Bulb.repens Griff. สิงโตพุ่ม 
Bulb.rufilabrum เอื้องกีบม้าแดง สิงโตกีบม้าแดง 
Bulb.rufinum เอื้องกีบม้า เอื้องกีบม้าใหญ่ 
Bulb.rufuslabrum สิงโตสยามปากม่วง 
Bulb.sanguineopunctatum สิงโตเล็บเหยี่ยวชมพู, สิงโตแซงกุย สิงโตเหยี่ยวกาญจน์ 
Bulb.scaphiforme J.J. Verm. สิงโตรวงข้าวกล่ำ 
Bulb.secundums Hook.f. สิงโตลิ้นดำ สิงโตลิ้นแดง 
Bulb.sessile (Koen) J. J. Sm. สิงโตสายสร้อย 
Bulb.siamense สิงโตสยาม 
Bulb.sichyobulbon Par. & Rchb.f. สิงโตรวงข้าวลาย 
Bulb.smitinandii Seidenf. & Thorut สิงโตอาจารย์เต็ม 
Bulb.sp สิงโตใบพายตะนาวศรี 
Bulb.spathulatum เอื้องช้อนทอง สิงโตช้อนทอง 
Bulb.suavissimum Rolfe เอื้องสีเที่ยง 
Bulb.sukhakulii สิงโตสุขะกุล 
Bulb.sumatranum สิงโตพันธุ์แท้มาเลเซีย 
Bulb.sutepense (Rolfe) Seidenf. & Smitinand สิงโตสุเทพ 
Bulb.tenuifolium (Blume) Lindl. สิงโตลิ้นเหลือง 
Bulb.triste เผือกเขาตะนาวศรี สิงโตช่อทับทิม 
Bulb.vaginatum สิงโตเหลือง สิงโตหนวดยาว 
Bulb.wangkaense Seidenf. สิงโตวังกะ 
Bulb.wendlandianum สิงโตเล็บเหยี่ยวใหญ่ สิงโตนาคราช 
Bulb.xylophyllum Par. & Rchb.f. หัวใจสิงโต

Bulbophyllum macrocoleum... อะไรไม่รู้

Cirrhopetalum กล้วยไม้สิงโต

Cirr.auratum สิงโตร่มชมพู
Cirr.biflorum สิงโตเหยี่ยวคู่ สิงโตดอกคู่
Cirr.blepharistes สิงโตสมอหิน
Cirr.curtisii สิงโตพัดโบก
Cirr.fascinator สิงโตเหยี่ยวใหญ่
Cirr.forrestii สิงโต
Cirr.gracillimum สิงโตขนตาแดง
Cirr.graveolens สิงโตพัดเหลืองยักษ์
Cirr.lasiochilum สิงโต
Cirr.lepidum สิงโตพัดแดง
Cirr.medusae สิงโตขาว สิงโตดอกไม้ไฟ
Cirr.planibulbe สิงโต
Cirr.pulchellum สิงโตพัดโบก
Cirr.pulchrum สิงโตพัดพันธุ์แท้
Cirr.putidum สิงโตนกเหยี่ยว
Cirr.retusiusculum (Rchb.f.) Hemsley สิงโตพัดเหลือง
Cirr.skeateanum สิงโตใบพัดเขาหลวง สิงโตพัดสีทอง
Cirr.vaginatum สิงโตเหลือง
Cirr.wendlandianum สิงโตเล็บเหยี่ยวใหญ่ สิงโตนาคราช