กุหลาบเหลืองโคราช | Aerides houlettiana

กุหลาบเหลืองโคราช
กุหลาบเหลืองโคราช
กุหลาบเหลืองโคราช
กุหลาบเหลืองโคราช
กุหลาบเหลืองโคราช
กุหลาบเหลืองโคราช

ด้านล่างไม่ใช่กุหลาบเหลืองล่ะ

???
???
???
???
???
???

:: ลักษณะทั่วไปของกล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราช ::
กล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราชเป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นห้อยลง ใบเรียงสลับซ้ายใบ ขวาใบ กว้างประมาณ 2-3 เซน ยาว 15-20 เซน

:: ลักษณะของดอกกล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราช ::
กล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราชออกดอกเป็นช่อ ห้อยลง กลีบดอกสีเหลืองๆ กลีบปากมีสีชมภู

:: ช่วงที่กล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราชออกดอก ::
เมษายน - กรกฎาคม

:: เขตกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้กุหลาบเหลืองโคราช ::
ไทย แถวๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ลาว กัมพูชา