สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้

เป็นข้อมูลที่ผมจดไว้นานแล้ว เลยเอามาลงไว้ในบล็อกซ่ะเลย ผมก็พยายามลองทำ แต่ก็ยังไม่สำเร็จ...
สูตรอาหารกล้วยไม้อย่างง่าย ใน 1 ลิตร
ปุ๋ย ทวินเปอร์ตี้ 21-21-21 +อาหารรอง(มีรวมอยู่แล้ว) 2 g. 
น้ำมะพร้าว 150 cc.
น้ำตาลทราย 30 g.
วุ้น 6.2 g.
pH 5.5-6 
-------------------------
อาหารสูตร OD 1978 ใน 1 ลิตร
ปุ๋ยทวินเฟอร์ตี้ 12-23-27 2 กรัม
น้ำตาลทราย 30 กรัม
น้ำมะพร้าว 150 มิลลิกรัม
วุ้น 6.2 กรัม
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.6
-------------------------------
อาหารสูตร OD 1995 ใน 1 ลิตร
ปุ๋ยไบโฟลาน 11-8-6 1 กรัม
น้ำตาลทราย 30 กรัม
เซอไพรส์ 2 มิลลิลิตร
วุ้น 6.2 กรัม
ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5.6
---------------
สูตรอาหารอย่างง่าย

1.Food Orchid 2 ml/l + น้ำมะพร้าว 150 ml/l + น้ำต้มมันฝรั่ง 100 ml/l + กล้วยหอมบด 150 mg/l [อาหารเพาะเมล็ด]...
2.ปุ๋ยเกร็ดสูตร 21-21-21 2 g/l + น้ำมะพร้าว 150 ml/l + กล้วยหอมบด 150 mg/l [อาหารสำหรับย้ายต้นกล้า]...
และเติม น้ำตาลทราย 20 g/l วุ้น 6 g/l ผงถ่าน 2 g/l ยาปฏิชีวนะ ยาป้องกันกำจัดเชื้อรา Metalaxyl, Mancozeb, Chlorothalonil อย่างละ 1 g/l วิตามินบีรวม 1 เม็ด (ในกรณีไม่ใส่กล้วย)




ผมพบภาพนี้โดยบังเอิญ รู้สึกว่ามันสวยดี