กล้วยไม้สิงโต ขนตาแดง | Bulbophyllum gracillimum

กล้วยไม้สิงโต ขนตาแดง
กล้วยไม้สิงโต ขนตาแดง
กล้วยไม้สิงโต ขนตาแดง


:: ชื่ออื่นๆของสิงโตขนตาแดง ::
สิงโตเคราแดง พราหมณ์หนวดแดง สิงโตพู่รัสมี
:: ลักษณะทั่วไปของสิงโตขนตาแดง ::
กล้วยไม้สิงโตขนตาแดงเป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ต้นเล็กๆ ลำลูกกล้วยรูปไข่ ใบขอบขนาน ใบหนาและเหนียว ใบกว้าง 1-2 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร
:: ลักษณะของดอกสิงโตขนตาแดง ::
สิงโตขนตาแดงออกดอกเป็นช่อคล้ายซี่ร่มที่ปลายยอด เรียงตัวเป็นรัศมี กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสีแดง ปากสีขาว โคนสีชมภู
:: ช่วงที่สิงโตขนตาแดงออกดอก ::
ตุลาคม – ธันวาคม
:: เขตกระจายพันธุ์ของสิงโตขนตาแดง ::
ภาคใต้ของไทย เอเชียตะวันออกเฉียงได้
:: ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเกี่ยวกับกล้วยไม้สิงโตขนตาแดง ::