(ไม่มีรูป)กล้วไม้สิงโต กล้ามปูใหญ่ | Bulbophyllum macranthum* ยังไม่มีรูป

.:: กล้วยไม้สิงโตกล้ามปูใหญ่ | Bulbophyllum macranthum ::.

:: ลักษณะทั่วไปของกล้วยไม้สิงโตกล้ามปูใหญ่ ::
สิงโตกล้ามปูใหญ่เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยเป็นรูปรี
:: ลักษณะใบของกล้วยไม้สิงโตกล้ามปูใหญ่ ::
ใบเดี๋ยว รูปใข่ หนาและแข็ง ปลายใบมน ขอบใบเรียบ ใบกว้าง 3-5 เซนติเมตร ใบยาว 15-20 เซนติเมตร
:: ลักษณะของดอกกล้วยไม้สิงโตกล้ามปูใหญ่ ::
สิงโตกล้ามปูนใหญ่ออกดอกเดี่ยว เกิดจากโคนลำลูกกล้วย กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาวขุ่น มีจุดม่วงๆกระจายอยู่ทั่วกลีบ
:: ช่วงที่กล้วยไม้สิงโตกล้ามปูใหญ่ออกดอก ::
สิงหาคม – ธันวาคม
:: เขตกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้สิงโตกล้ามปูใหญ่ ::
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ พม่า มาเลเซีย อินโดนิเซีย
:: ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเกี่ยวกับกล้วยไม้สิงโตกล้ามปูใหญ่ ::