กล้วยไม้สิงโต กล้ามปูแดง | Bulbophyllum patens King

กล้วยไม้สิงโต กล้ามปูแดง
(http://www.orchidspecies.com)
ชื่ออื่นๆ : Phyllorchis patens (King) Kuntze 1891, The spreading Bulbophyllum
ถิ่นกำเนิด : อินเดีย, ไทย, มาเลเซีย, เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียว
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ร้อนชื้น
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :


กล้วยไม้สิงโต 
       สิงโตกล้ามปูแดงเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยขนาดกลาง มักเจริญเติบโตตามต้นไม้ในป่าที่ระดับความสูง 200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล (พบตามป่าดิบเขาทางภาคใต้ของไทย) เหง้ายาวและมีขน ลำลูกกล้วย รูปทรงกระบอก กว้างประมาณ 1 ซม. ลำลูกกล้วยแต่ละลำจะห่างกันประมาณ 4 ซม.  กล้วยไม้สูงประมาณ 10 ซม. ใบกว่า 4 ซม. ยาว 7 ซม.

ลักษณะดอกกล้วยไม้สิงโต
       ออกดอกเดี่ยว ช่อดอกยาวประมาณ 10 ซม. กลีบดอกและกลีบเลี้ยงมีขนาดใกล้เคียงกันมาก แต่ลักษณะจะต่างกัน คือ ปลายกลีบเลี้ยงจะงอนขึ้น ส่วนปลายกลีบดอกจะงอนลง (ดอกมันกลับหัว--เป็นตามธรรมชาติ ไม่ได้พิกต้นหรือพิกรูป) พื้นผิวของดอกมีสีเหลืองอ่อน มีจุดสีแดงแต้มทั่วดอก ออกดอกช่วงเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม

การเพาะปลูกกล้วยไม้สิงโต
       กล้วยไม้สายพันธุ์นี้ต้องการความชื้นสูง อาจต้องรดน้ำบ่อย ความชื้นและความแฉะต่างกัน เพื่อมิให้กล้วยไม้แฉะ ควรหาวัสดุปลูกที่ระบายน้ำได้เร็ว ส่วนเรื่องแสง กล้วยไม้ต้องการแสงแดดน้อย เลี้ยงกล้วยไม้ไว้ในร่มเงาของต้นไม้ใหญ่


กล้วยไม้สิงโต ก้ามปูแดง กำลังงอก...
กล้วยไม้สิงโต ก้ามปูแดง
กล้วยไม้สิงโต ก้ามปูแดง
กล้วยไม้สิงโต ก้ามปูแดง
กล้วยไม้สิงโต ก้ามปูแดง
:: ลักษณะทั่วไปของกล้วยไม้สิงโตก้ามปูแดง ::
สิงโตกล้ามปูนแดงเป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ลำลูกกล้วยมีขนาด 6-13 เซนติเมตร มีกาบสีน้ำตาลหุ้ม
:: ลักษณะใบของกล้วยไม้สิงโตก้ามปูแดง ::
ใบรูปรี ขอบขนาน กลางใบพับตามแนวยาว ปลาบใบมน ขอบใบเรียบ ใบกว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 6-10 เซนติเมตร
:: ลักษณะของดอกกล้วยไม้สิงโตก้ามปูแดง ::
ดอกเดี่ยว ก้านดอกยาวประมาณ 4 เซนติเมตร ออกจากโคนกอ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีเหลืองอ่อน
:: ช่วงที่กล้วยไม้สิงโตก้ามปูแดงออกดอก ::
พฤษจิกายน – ธันวาคม (อาจจะออกดอกตลอดปี)
:: เขตกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้สิงโตก้ามปูแดง ::
ภาคใต้ในป่าดิบเขา