กล้วยไม้สิงโต กลีบหลอด | พวงถุงคำ | Bulbophyllum helenae

สิงโตกลีบหลอด สิงโตกลอกตา
สิงโตกลีบหลอด สิงโตกลอกตา
สิงโตกลีบหลอด สิงโตกลอกตา
สิงโตกลีบหลอด สิงโตกลอกตา

        อย่างที่ท่านเห็น มันเป็นสิงโตที่ดอกเล็ก ออกดอกปีล่ะครั้งเท่านั้น ออกดอกมาก็อยู่ได้ไม่นานเท่าไหร่ สิงโตกลีบหลอดนี้มีการจัดเรียงดอกที่ไม่เป็นระเบียบ ไม่รู้ทำไมต้นของผมมันไม่มีสีอะไรเลย จืดๆ