กล้วยไม้สิงโต สิงโตกีบม้าแดง | Bulbophyllum rufilabrum

กล้วยไม้สิงโต สิงโตกีบม้าแดง

กล้วยไม้สิงโต สิงโตกีบม้าแดง

กล้วยไม้สิงโต สิงโตกีบม้าแดง

กล้วยไม้สิงโต สิงโตกีบม้าแดง

กล้วยไม้สิงโต สิงโตกีบม้าแดง

กล้วยไม้สิงโต สิงโตกีบม้าแดง

กล้วยไม้สิงโต สิงโตกีบม้าแดง