กล้วยไม้สิงโต สิงโตนักกล้าม x พารูเวล | Bulbophyllum lasiochilum black x paruwelกล้วยไม้สิงโต สิงโตนักกล้าม x พารูเวล

กล้วยไม้สิงโต สิงโตนักกล้าม x พารูเวล

กล้วยไม้สิงโต สิงโตนักกล้าม x พารูเวล

กล้วยไม้สิงโต สิงโตนักกล้าม x พารูเวล

กล้วยไม้สิงโต สิงโตนักกล้าม x พารูเวล

กล้วยไม้สิงโต สิงโตนักกล้าม x พารูเวล

กล้วยไม้สิงโต สิงโตนักกล้าม x พารูเวล


       ครับ... เป็นกล้วยไม้สิงโตนักกล้ามหลังคาดำผสมกับสิงโตพารูเวล โดยที่สิงโตพารูเวลเป็นต้นพ่อครับ โดยส่วนใหญ่ลักษณะดอกที่ออกมาจะคล้ายต้นแม่มากกว่า เพิ่งบานวันเดียว เกสรหายไปไหนไม่รู้...

กลีบเลี้ยงบน (Median sepal)
        กลีบเลี้ยงบนมีลักษณะยาวเหมือนคุณพ่อพารูเวล ได้ลักษณะลายเส้นจากพ่อ สีของลายเส้นเป็นของแม่นักกล้ามรวมกับพ่อพารูเวล

กลีบดอก (Petals)
        ลักษณะกลีบดอกของแม่และของพ่อคล้ายกัน ลูกผสมก็เลยไม่ค่อยแตกต่าง สีของกลีบดอกมีลายเส้นแดงๆ ลายเส้นเป็นของพ่อ สีของลายเส้นเป็นของพ่อและแม่รวมกันแล้วหารสอง ได้ขนๆจากแม่นักกล้ามมานิดหน่อย

กลีบเลี้ยงคู่ข้าง (Lateral sepal)
        กลีบเลี้ยงคู่ข้างของสิงโตพารูเวลและสิงโตนักกล้ามมีลักษณะบิด ลูกผสมออกมาบิดแน่นอน แต่กลีบเลี้ยงคู่ข้างของลูกไม่ติดกัน ลักษณะนี้ได้มาจากพารูเวล

กลีบปาก (Lip)
        กลีบปากไม่มีขนเหมือนสิงโตนักกล้ามเลย