กล้วยไม้สิงโต ทีสตอเบอรรี่ชีทเค้ก(Tee Strawberry Cheese Cake)

        กล้วยไม้สิงโต ทีสตอเบอรรี่ชีทเค้ก(Tee Strawberry Cheese Cake) ผสมได้จาก Bulbophyllum Daisy Chain กับ Bulbophyllum mastersianum โดยที่ Bulbophyllum Daisy Chain เป็นคุณแม่


รูป Bulbophyllum Daisy Chain จากเน็ตครับ
รูป Bulbophyllum  mastersianum จากเน็ตครับ 

X
รูปตัวอย่างจากเน็ตครับ เป็นกล้วยไม้สิงโตพันธุ์ผสม Bulb. Daisy Chain X  Bulb.  mastersianum
ได้ 
Bulb. Tee Strawberry Cheese Cake  

รูปตัวอย่างจากเน็ตครับ Bulb. gracillimum (สิงโตขนตาแดง)

กล้วยไม้สิงโต สตอเบอรรี่ชีทเค้ก x สิงโตขนตาแดง


กล้วยไม้สิงโต สตอเบอรรี่ชีทเค้ก x สิงโตขนตาแดง 


กล้วยไม้สิงโต สตอเบอรรี่ชีทเค้ก x สิงโตขนตาแดง 


กล้วยไม้สิงโต สตอเบอรรี่ชีทเค้ก x สิงโตขนตาแดง 


กล้วยไม้สิงโต สตอเบอรรี่ชีทเค้ก x สิงโตขนตาแดง 


กล้วยไม้สิงโต สตอเบอรรี่ชีทเค้ก x สิงโตขนตาแดง 


ดอกกล้วยไม้สิงโต ไม่สมบูรณ์
กล้วยไม้สิงโต สตอเบอรรี่ชีทเค้ก x สิงโตขนตาแดง 


กล้วยไม้สิงโต สตอเบอรรี่ชีทเค้ก x สิงโตขนตาแดง 

ลักษณะดอกกล้วยไม้สิงโต
        ต้นพ่อมีดอกเป็นซี่ร่มที่เป็นระเบียบดี ต้นแม่มีซี่ร่มที่ไม่เป็นระเบียบ ลูกออกมา ซี่ร่มเป็นระเบียบเรียบร้อยดี

กลีบเลี้ยงบน (Median sepal)
        กลีบเลี้ยงบนของพ่อ แม่ ตา ยาย คล้ายๆกันครับ 


กลีบดอก (Petals)

         **

กลีบเลี้ยงคู่ข้าง (Lateral sepal)

         กลีบเลี้ยงคู่ข้างติดกันและมีลักษณะม้วน มีสีแดงซึ่งได้จากคุณพ่อขนตาแดง ปลายของกลีบเลี้ยงคู่ข้างมีสีอ่อนๆ ได้จากต้นตระกูลมัน

กลีบปาก (Lip)

         กลีบปากก็คล้ายๆกันกับต้นตระกูล