กล้วยไม้สิงโต กลีบบิด | Bulbophyllum polystictum

กล้วยไม้สิงโต กลีบบิด, พญาสิงโต 
ชื่ออื่นๆ : พญาสิงโต, The Many-Dotted Bulbophyllum,
ถิ่นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนิวกินี
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต :
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :


ลักษณะของกล้วยไม้สิงโต 
       เป็นกล้วไยม้อิงอาศัยขนาดเล็ก มักพบอยู่ตามต้นไม้ในป่าที่ระดับความสูง 400 ถึง 600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
       กล้วยไม้สายพันธุ์ Bulbophyllum polystictum เป็นญาติที่ใกล้ชิดกับ Bulbophyllum lobbii และสายพันธุ์อื่น ๆ อีกมาก

ลักษณะดอกกล้วยไม้สิงโต 
       มีบางส่วนของดอกคล้ายกับกล้วยไม้สิงโต lobbii กลีบเลี้ยงทั้ง 3 มีขนาดเท่ากัน กลีบเลี้ยงบนตั้งตรงชี้ขึ้นฟ้า ส่วนกลีบเลี้ยงล่างมีลักษณะโค้ง กลีบดอกมีรูปทรงคล้ายกลีบเลี้ยงคู่ข้างแต่มีขนาดเล็กกว่า กลีบปากคล้ายกลีบดอกกล้วยไม้สิงโต กลีบบิด, พญาสิงโต 
       ดอกมีสีพื้นเป็นสีเหลืองอ่อน มีจุดสีน้ำตาลแดงอยู่ปลายของกลีบเลี้ยงและกลีบดอก  ดอกมีขนาด 5 ถึง 8 เซนติเมตร
       กล้วยไม้สิงโตออกดอกในช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม

การเพาะปลูกกล้วยไม้สิงโต
       เลี้ยงกล้วยไม้ไว้ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ ที่มีอุณหภูมิสูง ในช่วงฤดูร้อนควรลดการรดน้ำเนื่องจากเป็นช่วงที่กล้วยไม้กำลังพักตัว


กล้วยไม้สิงโต กลีบบิด, พญาสิงโต 

กล้วยไม้สิงโต กลีบบิด, พญาสิงโต 

กล้วยไม้สิงโต กลีบบิด, พญาสิงโต 

:: ลักษณะทั่วไปของสิงโตกลีบบิด(พญาสิงโต) ::
กล้วยไม้สิงโตกลีบบิด(พญาสิงโต) เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางด้านข้าง ลำลูกกล้วยมาพร้อมกาบหุ้มลำลูกกล้วย 1ต้นมี1ใบ ใบใหญ่หนา สิงโตกลีบบิด(พญาสิงโต)มีใบกว้างประมาณ 3-5 cm. ยาว 10-15 cm.
:: ลักษณะของดอกสิงโตกลีบบิด(พญาสิงโต) ::
ดอกเดี่ยว ออกจากโคนหัว กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเป็นรูปหอก กลีบดอกมีสีเหลือง และมีสีน้ำตาลแดงพาดยาว
:: ช่วงที่สิงโตกลีบบิด(พญาสิงโต)ออกดอก ::
:: เขตกระจายพันธุ์ของสิงโตกลีบบิด(พญาสิงโต) ::
ภาคใต้ของไทย มาเลเซีย