แคทลียา บลูฮาวาย | กล้วยไม้สกุลแคทลียา

รูป กล้วยไม้แคทลียา บลูฮาวาย

รูป กล้วยไม้แคทลียา บลูฮาวาย

รูป กล้วยไม้แคทลียา บลูฮาวาย

รูป กล้วยไม้แคทลียา บลูฮาวาย

        Cattleya Memoria Robert Strait Blue Hawaii : มีคำว่า "บลู" ในชื่อกล้วยไม้ แต่สีดอกจริงๆมันดูเหมือนสีม่วงมากกว่า ก็สวยดีครับ