กล้วยไม้เอื้องหนวดพราหมณ์ | Seidenfadenia mitrata

กล้วยไม้ เอื้อง หนวดพราหมณ์ รูปภาพ
กล้วยไม้ เอื้อง หนวดพราหมณ์ รูปภาพ
กล้วยไม้ เอื้อง หนวดพราหมณ์ รูปภาพ
กล้วยไม้ เอื้อง หนวดพราหมณ์ รูปภาพ
กล้วยไม้ เอื้อง หนวดพราหมณ์ รูปภาพ
กล้วยไม้ เอื้อง หนวดพราหมณ์ รูปภาพ
กล้วยไม้ เอื้อง หนวดพราหมณ์ รูปภาพ
กล้วยไม้ เอื้อง หนวดพราหมณ์ รูปภาพ
กล้วยไม้ เอื้อง หนวดพราหมณ์ รูปภาพ
กล้วยไม้ เอื้อง หนวดพราหมณ์ รูปภาพ
กล้วยไม้ เอื้อง หนวดพราหมณ์ รูปภาพ
กล้วยไม้ เอื้อง หนวดพราหมณ์ รูปภาพ

:: ชื่ออื่นๆของเอื้องหนวดพราหมณ์ ::
เอื้องกุหลาบสระบุรี เอื้องผมผีพราย

:: ลักษณะทั่วไปของเอื้องหนวดพราหมณ์ ::
กล้วยไม้เอื้องหนวดพราหมณ์มีลำต้นเล็ก ใบยาว ปลายใบแหลมห้อยลงพื้น แต่ละต้นอาจจะมีใบ 3-4 คู่ ใบยาวตั้งแต่ 15-40 เซนติเมตร

:: ลักษณะของดอกเอื้องหนวดพราหมณ์ ::
เอื้องหนวดพราหมณ์ออกดอกเป็นช่อ ชี้ขึ้น ช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอก ดอกเล็กๆ มีกลิ่นหอม

:: ช่วงที่เอื้องหนวดพราหมณ์ออกดอก ::
มีนาคม - เมษายน

:: เขตกระจายพันธุ์ของเอื้องหนวดพราหมณ์ ::
*

:: ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเกี่ยวกับเอื้องหนวดพราหมณ์ ::
ดอกเล็กๆ เท่าที่ผมเคยเลี้ยงมา หนึ่งต้นจะออกดอกสองช่อ