กล้วยไม้สายพันธุ์ Bifrenaria harrisoniae Orchid

กล้วยไม้สายพันธุ์ Bifrenaria harrisoniae
ชื่ออื่นๆ : Maxillaria harrisoniae, Maxillaria spathacea.
ถิ่นกำเนิด : บราซิล
การเพาะปลูก : เลี้ยงง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง

       กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกค้นพบโดย 'วิลเลียม แฮร์ริสัน' ในปี 1821 ในประเทศบราซิล เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีลำลูกกล้วย ในถิ้นที่กล้วยไม้ชนิดนี้อาศัยอยู่ ครึ่งปีจะมีอากาศที่ร้อนชืน กล้วยไม้จะเจริญเติบโตเป็นปกติ เมื่ออุณหภูมิและความชื้นลดต่ำลง กล้วยไม้จะหยุดการเจริญเติบโต มักออกดอกเป็นคู่ สีของดอกจะนวล ดอกมีกลิ่นหอม


กล้วยไม้สายพันธุ์ Bifrenaria harrisoniae
       ลำลูกกล้วยมีขนาดใหญ่ ทำหน้าที่กักเก็บน้ำและสารอาหารไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง นิยมใช้เปลือกไม้ในการเพาะปลูก เป็นกล้วยไม้ที่ต้องการแดดมาก แต่ควรหลีกเลี้ยงการสัมผัสแดดในช่วงเที่ยง ความชื้นที่เหมาะสมคือ 60% ตลอดปี เมื่อกล้วยไม้ออกดอก ควรรดน้ำให้น้อยลง

       กล้วยไม้สกุล Bifrenaria มีสายพันธุ์แท้ประมาณ 30 สายพันธุ์ ซึ่งสายพันธุ์เหล่านี้ล้วนมีกลิ่นหอม โดยเฉพาะ Bifrenaria inodoral

ที่มาของภาพ wikimedia.org และ wikipedia.org