กล้วยไม้สายพันธุ์ Barkeria skinneri Orchid

กล้วยไม้สายพันธุ์ Barkeria skinneri
ชื่ออื่นๆ : Epidendrum skinneri, Epidendrum fuschsii
ถิ่นกำเนิด : ประเทศกัวเตมาลา
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง

       กล้วยไม้สกุลนี้ถูกพบในปี 1882 เจริญเติบโตที่ความสูง 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทำเล เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีลำต้นยาวถึง 50 ซม และมีดอกประมาณ 20 ดอก หรือมากกกว่า เติบโตบนต้นไม้

       กล้วยไม้สกุลนี้เหมาะกับการเลี้ยงใส่กับสแฟกนั่ม รอบๆราก กล้วยไม้ต้องการแสงรำไร ออกดอกในช่วงปลายฝนต้นหนาว เมื่อกล้วยไม้ออกดอกแล้ว มันจะทิ้งใบ เมื่อต้นไม้ทิ้งใบ ควรรดน้ำให้น้อยลง และย้ายกล้วยไม้ไปอยู่ในที่ๆมีอุณหภูมิต่ำลง

       กล้วยไม้สกุล Barkeria ที่เป็นพันธุ์ผสมมีมากมายหลายหลาก เช่น ผสมกับ Epidendrum จะได้ Bardendrum หรือ Barkeria ผสมกับ Sophronitis จะได้กล้วยไม้สกุล Barkonitis

กล้วยไม้สายพันธุ์ Barkeria skinneri