กล้วยไม้สายพันธุ์ Bletilla striata Orchid

กล้วยไม้ สายพันธุ์ Bletilla striata
ชื่ออื่นๆ : Bletia hyacinthina, Limodorum striatum, peacock orchid
ถิ่นกำเนิด : ญี่ปุ่น, จีน, เนปาล
การเพาะปลูก : เลี้ยงง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต :

กล้วยไม้ Bletilla striata ถูกค้นพบในปี 1784. โดยนักธรรมชาติชาวสวีเดน ชื่อ Carl Peter Thunberg เป็นกล้วยไม้ดิน เติบโตใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าหนาว กล้วยไม้มีเหง้าซึ่งเหง้าจะพัฒนาเป็นลำลูกกล้วย และมีใบประมาณ 3-4 ใบ จะออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ช่อดอกมีความยาวประมาณ 10-20 ซม กล้วยไม้ชนิดนี้จะทิ้งใบและหยุดการเจริญเติบโตเพื่อพักตัว และจะเจริญเติบโตต่อในฤดูใบไม้ผลิ

กล้วยไม้ชนิดนี้สามารถนำมาเลี้ยงที่บ้านได้ โดยปลูกบริเวณใต้ร่มเงาของต้นไม้ ในฤดูหนาวต้องคลุมด้วยหญ้า หากอยู่ในเขตที่หนาวมาก ควรขุดเหง้ามาไว้ในที่ๆมีความชื้นต่ำ เพื่อป้องกันไม้ให้น้ำแข็งเกาะกล้วยไม้

ในประเทศจีน บางส่วนของเหง้ากล้วยไม้จะตายแล้วกลายเป็นแป้ง แล้วนำมาผสมกับน้ำมันงา นำมาทำเป็นยารักษาโรคได้